Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες, χρησιμοποιείστε την παρακάτω φόρμα:

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ – ΕΛΛΑΔΑ

23ο χλμ Λ. Λαυρίου, Τ.Θ. 90

Κορωπί Αττικής Τ.Κ. 194 00

Τηλ.: +30 210 66 23 555

Fax: +30 210 66 24 232

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ – ΡΟΥΜΑΝΙΑ

B-dul Basarabia 256,
Sector 3
Faur Industrial Complex
Βουκουρέστι, Ρουμανία
Τηλ.: +4 0212 564 252

ΚΕΝΤΡΙΚΟ SHOWROOM

Βασιλέως Κωνσταντίνου 308

Κορωπί Αττικής Τ.Κ. 194 00

Τηλ.: +30 210 66 22 000

Fax: +30 210 60 20 008

ΚΥΠΡΟΣ

Λευκωσίας 33Α

Βιομ. Περιοχή Δαλιού, ΤΚ 2540

Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ

Τηλ.: +357 22 610234

Fax: +357 22 610456

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ